Reglement

Reglement Alumnivereniging Schoone Leij

Naam
De officiële naam van de vereniging luidt:
Alumnivereniging Installatietechnologie Schoone Leij. Kortweg: Schoone Leij. De opleiding Installatietechnologie was een opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tegenwoordig kunnen alumni van de Masteropleiding ABP aan de Technische Universiteit Eindhoven indien ze afgestudeerd zijn bij de capaciteitsgroep Unit Building Physics and Services lid worden van Schoone Leij.

Oprichting
De vereniging is opgericht op 27 mei 2003 te Eindhoven. De oprichters ervan vormen tevens het 1e bestuur van Schoone Leij. De vereniging is een zelfstandige vereniging, maar onderhoudt wel veel contact met Studievereniging Building Physics and Services Mollier en haar studenten.

Doel
Het doel van Schoone Leij is drieledig:

 • Het bevorderen van het contact tussen de alumni onderling
 • Het bevorderen van het contact tussen de alumni en Studievereniging Mollier
 • Het bevorderen van het contact tussen de alumni en de leden van Mollier

Uitwerking van de doelstellingen
De vereniging streeft de volgende doelstellingen na:

 • Het informeel samenzijn met leden van de Alumnivereniging Schoone Leij. Het bevorderen van het contact tussen leden van Schoone Leij onderling, waar bedrijven of instellingen waar de leden werkzaam zijn, onderling profijt van kunnen hebben. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan informatie- en kennisuitwisseling.
 • Het bevorderen van het contact tussen de leden van de alumnivereniging en Studievereniging Mollier. Leden van Alumnivereniging Schoone Leij kunnen er zorg voor dragen dat Studievereniging Mollier haar kansen vergroot om gesponsord te worden.
 • Het contact bevorderen tussen de leden van Schoone Leij en de leden van studievereniging Mollier, zodat uit die contacten stages, afstudeerprojecten en werknemers kunnen ontstaan. De leden van Mollier kunnen hierbij leren van de ervaringen van de alumni en daardoor ook een beter inzicht krijgen welke mogelijkheden er in het bedrijfsleven zijn.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken worden er per jaar minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de alumnivereniging. Eén keer met de wisselings-ALV van studievereniging Mollier en één keer in het voorjaar.
Na de constitutieborrel, waar alle leden van Schoone Leij worden geacht aanwezig te zijn, hebben de leden van Schoone Leij de mogelijkheid om gezamenlijk te gaan eten (eventueel samen met de leden van Mollier). Doel van deze dag is om de integratie tussen de leden van Mollier en Schoone Leij te bevorderen.
De andere activiteit in het voorjaar is alleen voor leden en aspirant-leden van Schoone Leij. De activiteit zal georganiseerd worden door het bestuur en zal mogelijk op de dag zelf pas bekend worden gemaakt.

Financiële middelen
De activiteiten, die Schoone Leij organiseert, worden betaald door de leden zelf. De kosten (raming) van een activiteit zal tijdens de uitnodiging hiervan worden vermeld. Het bestuur van Mollier kan besluiten om bepaalde activiteiten of bepaalde uitgaven te sponsoren als zij dit noodzakelijk of wenselijk acht. De vereniging mag niet direct geld aannemen van bedrijven, aangezien dit ten koste kan gaan van de sponsoring voor studievereniging Mollier.

Bestuur
De alumnivereniging wordt geleid door het bestuur van de Alumnivereniging Schoone Leij. De volgende regels zijn van toepassing voor het bestuur:

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de hele vereniging. Haar goede naam, een goede organisatie, goede afspraken, leuke activiteiten, goede contacten, continuïteit, enzovoort! Het bestuur beslist over de te ondernemen activiteiten en over alle zaken die spelen binnen de vereniging. Het bestuur beslist ook in de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet. Het wordt wel verwacht/geëist dat het bestuur een goede inschatting maakt van wat de leden verwachten en willen.
 • Er nemen 4 personen plaats in het bestuur. Elk jaar worden er twee personen gewisseld tijdens de voorjaarsactiviteit. Een bestuurslid zit dus voor een termijn van twee jaar. Het bestuur benadert zelf twee nieuwe personen om de twee aftredende bestuursleden op te volgen.
 • Eén persoon is voorzitter, welke eindverantwoordelijk is en zorg draagt voor de communicatie en organisatie. Eén persoon is secretaris en houdt het adressenbestand bij en houdt zich bezig met de communicatie naar de leden. De voorzitter en de secretaris bekleden deze functie maximaal één jaar. De overige bestuursleden ondersteunen de voorzitter en secretaris met allerlei taken, met name betreffende de activiteiten. Als de voorzitter en secretaris aftreden, schuiven de andere bestuursleden door naar de functie van voorzitter en secretaris. Het bestuur wordt weer aangevuld met 2 nieuwe leden.
 • Het bestuur zorgt zelf voor haar opvolging. Zij zal zelf mensen benaderen om een functie in het bestuur te bekleden.
 • Het bestuur van Studievereniging Mollier en het bestuur van Schoone Leij onderhouden goede contacten met elkaar. De besturen moeten elkaar op de hoogte houden over zaken die voor elkaar van belang zijn.

In eerste instantie zal de alumnivereniging door een opstartbestuur (1e bestuur) geleid worden. Dit bestuur zal gewisseld worden in het voorjaar van 2005 en hierbij zullen er twee bestuursleden worden gewisseld en zal men volgens bovenstaande procedure verder werken.

Leden
Lid worden van Schoone Leij is mogelijk voor iedereen die de Masteropleiding installatietechnologie, Masteropleiding Building Services of de Bacheloropleiding installatietechniek aan de TU Eindhoven met succes heeft afgerond. Alumni van de Master ABP kunnen indien ze bij de capaciteitsgroep Unit Building Physics and Services afgestudeerd zijn lid worden.

Bij de uitreiking van het Master-getuigschrift zal het bestuur van Mollier een brief aan de afgestudeerde overhandigen, waarin de procedure (zie hieronder) uitgelegd wordt om lid te worden.

Procedure:
De afgestuurde wordt in deze brief uitgenodigd om tijdens de eerstvolgende voorjaarsactiviteit van Schoone Leij of constitutie van studievereniging Mollier te verschijnen. De afgestuurde krijgt een aantal weken voor deze activiteit een herinneringsbrief of mail waarin hij of zij nogmaals wordt uitgenodigd. Wanneer de afgestudeerde op deze dag verschijnt, ontvangt hij de lidmaatschapsspeld en is vanaf dat moment automatisch lid van Alumnivereniging Schoone Leij. De lidmaatschapsspeldjes mogen alleen door een bestuurslid van de alumnivereniging worden uitgereikt aan leden van Schoone Leij.

Aspirant leden
Voor studenten die begonnen zijn aan de Specialisatie BPS van de Masteropleiding ABP aan de TU Eindhoven is het mogelijk om aspirant-lid te worden van de alumnivereniging. Het aspirant- lidmaatschap is bedoeld om de stap naar het echte lidmaatschap te vereenvoudigen. Het aspirant-lid mag meedoen met alle activiteiten van de alumnivereniging. Op het moment dat het aspirant-lid zijn bul haalt, kan hij of zij volwaardig lid worden van de vereniging tijdens de voorjaarsactiviteit. Het aspirant-lid kan uiteraard ook gewoon lid blijven van studievereniging Mollier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>